2010-05-19 Nyhet

Q1 2010: Fortsatt stort intresse för EKN:s garantier

Med mer än 700 nya ansökningar och 570 nya offerter under första kvartalet 2010 är exportföretagens efterfrågan på EKN:s garantier fortsatt stor.


Test

Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/