2010-02-25 Nyhet

Rekordår för EKN

Aldrig någonsin har efterfrågan på EKN:s garantier varit så stor. EKN offererade garantier för 262 miljarder kronor jämfört med 70 miljarder kronor förra året. – –Med garantier från EKN har företagen kunnat lösa sin finansiering och fortsatt exportera, konstaterar generaldirektör Karin Apelman. I år täcker vi en väsentligt större andel av den svenska exporten än tidigare.

  • Både offererade och garanterade affärer, räknat i både antal och kronor, överträffade år 2009 alla tidigare år i EKN:s 77-åriga historia.
  • Vi ställde ut garantier för 1405 affärer.  
  • Vid årets slut uppgick utestående offerter och garantier till 364 miljarder kronor i 134 länder – en rekordnivå. 
  • Vi garanterade affärer för 121 företag som tidigare inte varit kunder hos EKN. Av dessa var 99 små och medelstora företag. 
  • Årets premieintäkter uppgick till nästan tre miljarder kronor – även det ett rekord.
  • Riksdag och regering beviljade en utökning av vår garantiram. Vi kan nu utfärda garantier på upp till 500 miljarder kronor.
  • Skadevolymen ökade men ligger fortfarande på en låg nivå.

Läs mer under EKN i siffror.

För mer information, var vänlig kontakta EKN:s informationschef Beatrice Arnesson, tel 08-7880036 eller 070-5252350.


Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/