2010-10-01 Nyhet

Småföretagen exporterar allt mer till tillväxtmarknader

Hälften av småföretagen som exporterar för över en miljon kronor exporterar till tillväxtmarknader.

Allt fler småföretagare väljer att exportera till länder som Kina, Ryssland och Brasilien. Från 2002 har småföretagens export till tillväxtmarknaderna ökat med 87 procent, visar statistik från Statistiska centralbyrån.

- Vi blev positivt överraskade över att så många småföretag exporterar till tillväxtmarknader. De är fler än förväntat och de exporterar mer dit än vad jag tror är den gängse uppfattningen om småföretagens export, säger generaldirektör Karin Apelman.

Förra året exporterade småföretagen för 22 miljarder kronor till tillväxtmarknader. Av den totala svenska exporten går cirka 20 procent till dessa marknader.

-De som inte exporterar till tillväxtmarknader anger att det geografiska avståndet är det största hindret. Men de som redan är igång med sin export dit, ser potentialen och upplever inte avståndet som ett hinder. För dem är kreditriskerna och byråkratin på platsen de största problemen. Här kan vi på EKN underlätta för företagen med våra garantier, säger Karin Apelman.

Undersökningen har vi tagit fram för att få en fördjupad bild av de svenska småföretagens exportmöjligheter.


Läs rapporten

Kontaktpersoner

Beatrice Arnesson, kommunikationschef
08-788 00 36, 070-52 52 350

http://www.ekn.se/