2011-12-07 Nyhet

Affärsmöjligheter i Egypten och Västafrika

I oktober och november ordnade Global Trade Review/Exporta två internationella konferenser om utvecklingen och affärsmöjligheter i Egypten och i Västafrika. EKN:s Tomas Duffy berättar om sina intryck från konferenserna.

-Konferensen om Egypten hölls i Kairo i oktober och var mycket välbesökt, säger Tomas Duffy, biträdande affärsområdeschef på EKN. Folk var mycket engagerade och diskussionsvilliga.

Deltagare på konferensen var främst internationella och lokala banker samt representanter för egyptiskt näringsliv.

Försiktigt positiv inställning till Egypten

-Panelen på konferensen hade en försiktigt positiv syn på efterfrågeutvecklingen i Egypten, men efterlyste samtidigt förbättringar vad gäller transparens i det legala systemet, berättar Tomas Duffy.

-Om landet tar stabila steg mot demokrati, kan detta skapa förutsättningar för ökad efterfrågan och möjlighet till god tillväxt, säger Tomas Duffy. Egyptierna själva är mycket angelägna att visa att landet går mot en ökad stabilitet; de inser hur viktig stabiliteten är för att skapa ett gott affärsklimat.

Möjligheter i Västafrika

I början av november gick Exportas konferens om Västafrika av stapeln.

-Merparten av deltagarna representerade europeiska och amerikanska banker, konstaterar Duffy. 

Tomas Duffy medverkade i en av panelerna på konferensen.

-Vi presenterade hur vi ser på Västafrika och paneldeltagarna var överens med oss - samtliga såg många affärsmöjligheter inom regionen, som exempelvis i Ghana, Rwanda. 

Sedan flera år har EKN garanterat ett flertal exportaffärer till dessa länder. Duffy poängterar att EKN alltid gör en enskild bedömning i varje affär – och att förutsättningarna skiljer sig mycket mellan länderna. 

Förbättringar behövs

Länderna i regionen behöver öka transparensen, förbättra sina legala system och, inte minst, ta tag i den ofta ganska utbredda korruptionen för att förbättra sitt affärsklimat.

-En utbredd korruption slår tillbaka på ett lands möjlighet att utveckla sin infrastruktur som vägbyggen och energiinvesteringar.

Samtidigt betonar Duffy att många länder i regionen har bra förutsättningar såsom omfattande naturtillgångar.


EKN:s landriskbedömning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.
Policy för Egypten
Kartöversikt med landpolicy för världens länder

Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/