2011-12-15 Nyhet

EKN arbetar för tydligare CSR-riktlinjer inom OECD

EKN vill främja ansvarsfullt företagande och analyserar miljöpåverkan och mänskliga rättigheter vid affärsbedömningar. På ett seminarium om hållbar finansiering som Mannheimer och Swartling anordnade i slutet av november delade EKN med sig av sin erfarenhet på området.

Karl-Oskar Olming, EKN:s CSR-chef, var inbjuden som talare. Han berättade om EKN:s arbete med ansvarsfullt företagande vid garantigivning och underströk att det är kopplat till affärsnytta.

- Genom att analysera och ställa krav på arbetsmiljö- och sociala villkor minskar de risker som kan inverka negativt på produktionen. Det ger i sin tur bättre förutsättningar för finansiering.

Han tog också upp behovet av tydligare internationella ramverk på området för att skapa lika villkor för konkurrensen på den internationella marknaden.

- Det är en djungel att navigera i, sa Karl-Oskar Olming. Tydligare ramverk behövs och EKN deltar i att driva på detta arbete inom OECD:s arbetsgrupp för exportkrediter.

Samtidigt menade Karl-Oskar Olming att utvecklingen går åt rätt håll.

- IFC:s riktlinjer används allt mer som måttstock för att utvärdera hållbarhetsaspekter vid lånefinansiering i samband med exportaffärer och FN:s ramverk "Protect, Respect and Remedy" används för att utvärdera företags hänsyn till mänskliga rättigheter.

IFC har uppdaterat det internationella ramverket för ansvarsfullt företagande från 2006. Det träder i kraft efter årsskiftet.

- Det nya ramverket innehåller tydligare riktlinjer och manualer, vilket kommer att leda till en mer enhetlig tillämpning, sa Karl-Oskar Olming.

.........................................................................................................................................

EKN:s arbete för ansvarsfullt företagande i garantigivningen omfattar hänsynstagande till miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, motverkande av korruption samt främjande av hållbar långivning till fattiga länder.

IFC (International Finance Corporation) ingår i Världsbanken och fokuserar på global utveckling inom den privata sektorn.


Läs mer

Kontaktpersoner

Karl-Oskar Olming
CSR-chef
08-7880005

http://www.ekn.se/