2011-10-28 Nyhet

EKN deltog på internationell konferens om exportfinansiering

EKN deltog på årets Global Export Finance Conference som ägde rum i Berlin i mitten av oktober. - Ett återkommande diskussionsämne under konferensen var behovet av exportkreditgarantier i samband med den ekonomiska osäkerhet som nu råder i flera Euro-länder, rapporterar Rebecka Lundgren, landanalytiker på EKN.

På Global Export Finance Conference samlas banker och finansmarknadsaktörer från hela världen för att diskutera exportfinansiering. Konferensen lockar årligen mellan fyra och fem hundra deltagare från ett fyrtiotal länder.

Den pågående krisen i flera euro-länder diskuterades och många deltagare konstaterade att bristen på likviditet ökar behovet av exportkreditgarantier.

Under konferensen pågick flera paneldiskussioner med fokus på exportfinansiering i olika regioner i världen. EKN medverkade på scenen i en panel om Afrika.

- Många ekonomier i Afrika karaktäriseras av en hög grad av komplexitet när det gäller affärsmiljön. EKN har god erfarenhet av att försäkra svenska exportaffärer till regionen och har engagemang i 24 länder söder om Sahara, framförde Rebecka Lundgren under paneldiskussionen.


Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/