2011-07-14 Nyhet

EKN i samtal med Amnesty om ansvarsfullt företagande

Under Almedalsveckan var EKN inbjuden till samtal med Amnesty. Karl-Oskar Olming, EKN:s CSR-expert berättade hur EKN tar ansvar för mänskliga rättigheter i de affärer som EKN garanterar.

På torsdagsmorgonen den 7 juli, under Almedalsveckan, gästade EKN Amnesty för en diskussion om PGU, politiken för global utveckling. PGU, som grundar sig i ett enhälligt riksdagsbeslut från 2003 ska styra Sveriges utrikespolitik där handelspolitiken och EKN ingår.

Karl-Oskar Olming, berättade om hur EKN arbetar för att säkerställa att de affärer som EKN försäkrar är i enlighet med intentionerna i PGU.

Amnestys generalsekreterare Lise Berg refererade till den rapport som Amnesty och Diakonia tog fram i våras. Rapporten granskar om PGU efterlevs och om de exportfrämjande organisationerna styrs tillräckligt tydligt i att genomföra PGU. Budskapet i rapporten är att kraven ska vara tydliga när staten är med.

Med i samtalet var också två riksdagsledamöter från utrikesutskottet, Elisabeth Rahm från moderaterna och Olle Thorell från socialdemokraterna.

Så här beskrev Karl-Oskar hur EKN arbetar för att bedöma risken för kränkning av mänskliga rättigheter i de affärer som EKN försäkrar

1. Vi screenar affären med hjälp av extern bedömning för att få en uppfattning om risken för kränkning av mänskliga rättigheter.

2. Affärer där risken bedöms som väsentlig går sedan igenom en process av informationssökning, diskussion med exportföretaget och granskning, som leder till en klassning av affären.

3. Det arbetet leder till avslag eller bifall med plan för uppföljning.

- EKN har utvecklat granskningen och diskussionen med företagen under flera år, sa Karl-Oskar Olming. Att ställa krav på sin köpare är fortfarande ett ganska nytt område inom CSR-arbetet. Vi avser att arbetar vidare med frågorna och förbättra kommunikationen om EKN vårt hållbarhetsarbete.

Webbsändningen av samtalet.

Policy för ansvarsfullt företagande i garantigivningen.

 

EKN, garanterar företag och banker betalning vid export. En garanti kan vara förutsättningen för att kunna erbjuda köparen kredit och kan också möjliggöra bättre finansiering. EKN är en statlig myndighet som finansieras med garantitagarnas premie.


Ansvarsfullt företagande

EKN:s policy och riktlinjer för ansvarsfullt företagande i garantigivningen
Policy och riktlinjer

Kontaktpersoner

Beatrice Arnesson
Kommunikationschef
08-788 00 36, 070-52 52 350

http://www.ekn.se/