2011-11-09 Pressmeddelande

EKN uppgraderar Ghana, Kap Verde och Kongo Brazzaville

Den ekonomiska utvecklingen i Afrika söder om Sahara har generellt sett varit positiv vilket innebär att EKN kontinuerligt blivit mer öppen för garantigivning i regionen.

Ghana och Kap Verde uppgraderas från landriskklass 6 till 5 och Kongo Brazzaville uppgraderas från landriskklass 7 till 6.

- De råvaruproducerande länderna är regionens draglok, säger Stefan Karlsson, chefsanalytiker på EKN.

Satsningen på oljeproduktion bidrar starkt till att Ghanas ekonomiska situation har förbättrats under 2011. Även Kongo Brazzaville exporterar olja och har nyligen fått omfattande skuldavskrivningar. Det har gynnat landets ekonomi och statsfinanser. Under 2011 har Kap Verdes ekonomi återhämtat sig. Bättre framtidsutsikter för landet bidrog till uppgraderingen av landriskklassen.

Afrika drabbades i mindre utsträckning av den globala finanskrisen och återhämtningen var snabbare än världsgenomsnittet. 

- Den positiva utvecklingen i regionen förväntas fortsätta framöver, säger Stefan Karlsson. Men den svaga utvecklingen i Euroområdet, som är regionens största handelspartner, kommer sannolikt innebära att Afrikas tillväxtprognos kommer att behöva nedrevideras. 

Garanterade betalningar och riskdelning med EKN gör det möjligt för svenska företag att etablera sig och ta marknadsandelar på tillväxtmarknader i Afrika. EKN:s utestående garantier för export till Afrika söder om Sahara uppgick vid halvårsskiftet 2011 till 18 miljarder kronor.


EKN:s totala utestående garantivolym uppgick vid samma tidpunkt till närmare 200 miljarder kronor. Under 2010 utfärdades garantier för knappt 5 miljarder kronor för affärer i länder i Afrika söder om Sahara.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer dess kreditvärdighet och betalningsförmåga. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt vid årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.

För mer information, vänligen kontakta: EKN:s kommunikationschef Beatrice Arnesson, beatrice.arnesson@ekn.se, 08-788 00 36, 070-52 52 350

________________________________________________________________________

EKN garanterar företag och banker betalning vid export. En garanti kan vara förutsättningen för att kunna erbjuda köparen kredit och kan också möjliggöra bättre finansiering. EKN är en statlig myndighet som finansieras med garantitagarnas premier. 


Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/