2011-10-26 Pressmeddelande

EKN uppgraderar landriskklass för Island

Island är på god väg ut ur den djupgående bankkris som drabbade landet i slutet av 2008. EKN uppgraderar därför Island från landriskklass fem till fyra och öppnar för att garantera affärer med isländska staten och banker. Tidigare har EKN enbart garanterat risk på företag.

- Islands ekonomi präglas fortfarande av osäkerhet men återhämtningen har gått bättre än väntat, säger Stefan Karlsson, chefsanalytiker på EKN. 

Bakgrunden till krisen var den avreglering av banksektorn som ägde rum på Island i början av 2000-talet. Avregleringen ledde till att bankerna expanderade kraftigt utomlands.

Under krisåren nedgraderade EKN Island från landriskklass noll till fem. EKN har inte haft öppet för att garantera affärer med risk på staten och banker sedan dess men är från och med nu öppna för det.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.

För mer information, vänligen kontakta: EKN:s Kommunikationschef Beatrice Arnesson, beatrice.arnesson@ekn.se, 08-788 00 36, 070-52 52 350

________________________________________________________________________

EKN garanterar företag och banker betalning vid export. En garanti kan vara förutsättningen för att kunna erbjuda köparen kredit och kan också möjliggöra bättre finansiering. EKN är en statlig myndighet som finansieras med garantitagarnas premie.


Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/