2011-08-26 Nyhet

EKN:s garantier på fortsatt hög nivå

Svensk export fortsatte under första halvåret att öka och låg under våren på samma nivå som innan finanskrisen. Stora delar av världen efterfrågar varor och tjänster i sektorer där svenska företag är starka. De stora koncernerna såväl som småföretagen gör export på tillväxtmarknaderna och behöver EKN:s garantier.

EKN utfärdade garantier för drygt 28 miljarder kronor under första halvåret 2011. Åren före finanskrisen låg garantivolymen på mellan 10 och 15 miljarder kronor för motsvarande period.

-Orsaken till den högre volymen är osäkerhet och ökad riskmedvetenhet i kombination med ökad kännedom om EKN. En garanti från EKN finns allt oftare med som alternativ när exportföretagen behöver kunna ge ett konkurrenskraftigt finansieringserbjudande, säger generaldirektör Karin Apelman.

- När både tillväxt och oro råder i världsekonomin är EKN:s garantier en hävstång för svenska exportaffärer i både OECD-länder och på tillväxtmarknader, säger Karin Apelman.


Delårsrapport 2011

Kontaktpersoner

Beatrice Arnesson
Kommunikationschef
08-788 00 36

http://www.ekn.se/