EKN:s generaldirektör Karin Apelman besöker ett sjukhus som nu fått elektricitet indragen. Byn heter Gakuto i Botswana.

Fotograf: Koketso Oitsile Maele

2011-04-08 Nyhet

Exportaffären som sprider ljus på landsbygden

EKN har garanterat finansieringen av det elektrifieringsprojekt som Eltel har genomfört i Botswana. I förra veckan reste Eltels marknadsdirektör Bo Eskesen och EKN:s generaldirektör Karin Apelman till Botswana, i samband med Sveriges statsbesök i landet. De besökte Gakuto, en av de byar som nu har elektricitet.

I Botswana har Eltel genomfört flera projekt. Ett av de större projekten gäller elektrifiering av hundra byar, spridda över stora delar av det glesbefolkade landet. Invånarna i byn Gakuto och de övriga byarna har nu tillgång till vattenpumpar, belysning i skolan och på kliniken och kylskåp till medicin och vaccin.

Projektet finansieras med krediter från Nordiska Investeringsbanken och Nordea. EKN garanterar Nordeas kredit.

-Den ökade levnadsstandard som elektrifieringen av landsbygden i Botswana innebär är ett bra exempel på hur internationell handel främjar välstånd och utveckling, säger EKN:s generaldirektör Karin Apelman. Jag träffade bland andra Miss Mabotho och Ms Binang på kliniken i Gakuto. De beskrev betydelsen av elektricitet genom att berätta om arbetet på kliniken före och efter Eltels projekt. Nu kan de behandla patienter även efter solnedgången och kan ha ett förråd av medicin och vaccin, tack vare kylskåpet. 

Om projektet

  • Projektet har get 100 000 personer tillgång till det nationella elnätet.
  • 17 botswanska entreprenadföretag har anlitats i projektet och mer än 20 lokala underleverantörer.
  • Projektet har genererat arbete till mer än 1000 personer i Botswana under två och ett halvt år. En betydande teknologitransferering har därmed utgjort en intergrerad del av projektets genomförande.

Kontaktpersoner

Kommunikationschef Beatrice Arnesson
08-788 00 36, 070-52 52 350

http://www.ekn.se/