Foto från den stora gruvmässan 2011 i Kapstaden, Sydafrika. Photo from Mining Indaba 2011, Cape Town, South Africa.

Fotograf: Cleis Nordfjell

2011-03-25 Nyhet

Högtryck. Rapport från den stora gruvmässan i Kapstaden

Under fyra dagar i början av februari hölls Mining Indaba 2011, med omkring 4 000 delegater från hela världen: företag, banker, riskanalytiker och även representanter från olika länders exportkreditinstitut. Läs mer om de intryck och trender som EKN:s representanter tagit med sig från mässan.

Exportföretag med kunder inom gruvindustrin har sedan länge vänt sig till EKN för att säkra  sina affärer. Tio procent av EKN:s utestående engagemang i världen är garantier för affärer inom maskinindustrin. En stor del av de maskiner som exporteras går till gruvdrift. 

Gruvbranschen går för högtryck

Maria Mattsson, Mikael Mikko och Tomas Eriksson ingår i den grupp på EKN som ansvarar för garantier till exportföretag med kunder inom gruvindustrin. Deras intryck från mässan bekräftar att gruvindustrin står inför flera trendbrott. Dels går stora delar av branschen nu för högtryck, med full kapacitet. Dels får området ansvarsfullt företagande en allt större betydelse.

Mikael Mikkos intryck från mässan och från sina efterföljande kund- och anläggningsbesök i Sydafrika bekräftar att branschen går för fullt.

-En riskfaktor som många framhåller är bristen på rätt personal inom den afrikanska gruvindustrin, säger Mikko. 

CSR får större utrymme

-En av mässans fyra dagar var helt intriktad på CSR (Corporate Social Responsibility, eller ansvarsfullt företagande/reds anm). Det talades också om CSR i många möten och på många föredrag under hela mässan, berättar Maria Mattsson.

-En trend var att flertalet föredragshållare hade fokus på sociala frågor och mindre fokus på siffror, säger Mattsson. Ofta har man av tradition talat mest om prospektering och hårdfakta.

Ett exempel var Cynthia Carroll, CEO för gruvbolaget Anglo-American. Hennes välbesökta föredrag handlade till största delen om vad Anglo-American gör inom området för ansvarsfullt företagande.

Närvaro är viktig

-Mässan är ett mycket effektivt sätt att nå många inom gruvindustrin. Vi är flera EKN:are på plats och kan både vara tillgängliga för kunder eller andra företag inom branschen och gå på olika föredrag, konstaterar Tomas Eriksson.

Sandviks chef för region Afrika, Chris Brindley, ansvarar för Sandviks affärer i hela Afrika. Brindley står i Sandviks monter mitt i stora konferenssalen på Mining Idaba.

-Sandvik är involverade i affärer i hela Afrika och Mining Indaba är det enda tillfället då vi har möjlighet att möta alla våra kunder samtidigt.

-Det underlättar för Sandvik att EKN bistår vid affärer i de flesta länder i Afrika eftersom vi då inte behöver använda oss av olika exportkreditinstitut i varje land.

 

 

 

 

 

 

 

 

Länk: http://www.miningindaba.com/   

 

 


Läs mer

Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/