2011-10-26 Nyhet

Island på god väg ur bankkrisen

EKN uppgraderar Island från landriskklass fem till fyra. Samtidigt öppnar EKN för att garantera affärer med isländska staten och banker. Tidigare har EKN enbart garanterat risk på företag.

Island är på god väg ut ur den djupgående bankkris som drabbade landet i slutet av 2008.

- Islands ekonomi präglas fortfarande av osäkerhet men återhämtningen har gått bättre än väntat, säger Stefan Karlsson, chefsanalytiker på EKN.

Bakgrunden till krisen var den avreglering av banksektorn som ägde rum på Island i början av 2000-talet. Avregleringen ledde till att bankerna expanderade kraftigt utomlands.

Under krisåren nedgraderade EKN Island från landriskklass noll till fem. EKN har inte haft öppet för att garantera affärer med risk på staten och banker sedan dess men är från och med nu öppna för det.

.......................................................................................................................................... 

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.

 

 


Kontaktpersoner

Stefan Karlsson
chefsanalytiker
08-788 00 02

Beatrice Arnesson
kommunikationschef
08-788 00 36

http://www.ekn.se/