2011-05-11 Nyhet

Garantigivning på fortsatt hög nivå

Årets första kvartal har medfört ny garantigivning uppgående till 10,4 miljarder kronor. Det innebär en fortsatt hög nivå men det extrema affärstrycket har minskat.

Både tillväxt och oro i världsekonomin utgör förklaringar till att efterfrågan på EKN:s garantier fortfarande är hög. De flesta länderna i Asien, Afrika och Latinamerika har stark tillväxt. Världshandeln ökar. Samtidigt kvarstår oron för hur offentliga budgetunderskott, stigande statsskulder och problem i de finansiella systemen i europeiska ekonomier och i USA kommer att påverka världsekonomin.  Kvartalet har också fört med sig ovisshet om händelseutvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern. Den allmänna riskmedvetenheten ökar.

- De senaste årens mycket stora efterfrågan på EKN:s tjänster har lett till att vi nu förvaltar ett engagemang som uppgår till 351 miljarder kronor, garantier och offerter sammantaget. Då efterfrågan fortfarande är hög är engagemanget kvar på en hög nivå, även om vi detta kvartal har märkt en tendens till att företagen förtidsinlöser sina garanterade lån, kommenterar generaldirektör Karin Apelman.

Utestående exponering och ackumulerat resultat, miljarder kr

2011-03-31

2010-12-31

Utestående offerter

161

178

Utestående garantier

191

201

Ackumulerat resultat

12

11

Läs kvartalsrapporten i sin helhet här


Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/