2011-03-03 Nyhet

Mobile World Congress i Barcelona: ”Alla var där, förutom Apple.”

”Vi står inför ett stort genombrott för mobilt internet”, säger Tomas Duffy, ansvarig för EKN:s garantiverksamhet inom telekom, som var på plats under mässan. Rapport från den största årliga mässan för mobiltelefonibranschen.

Den 14-17 februari möttes tiotusentals representanter inom den expansiva branschen för mobiltelefoni i Barcelona. 1400 företag ställde ut. Mässan bjöd på utställningar och föredrag. En hel mässhall var vikt åt demonstration av olika ”appar” (applikationer) och samarbeten mellan olika operatörer presenterades inom utvecklingen av olika appar.

Telekombranschen har under flera år utgjort den bransch där EKN har störst engagemang. Tomas Duffy är chef för den grupp på EKN som specialiserar sig på att garantera telekomaffärer. Branschen svarade vid utgången av 2010 för knappt en tredjedel av EKN:s portfölj på 380 miljarder kronor, med alla garantier och offerter inräknade.

-I mitt yrkesverksamma liv har jag varit med om ett par stora genombrott som påverkar hela industrin, säger Duffy. Det ena var när mobiltelefonerna kom; det andra var när internet bröt igenom och blev en naturlig del av vår vardag och handel. Min uppfattning, som definitivt förstärks av intrycken och erfarenheterna ifrån mässan, är att nu kommer ytterligare ett paradigmskifte. Mobilt internet är här.

Det är inom mobilt internet de stora investeringarna sker, det är inom mobilt internet de betydande trafikökningarna kommer och detta mobila internet skapar samtidigt ändrade beteenden hos konsumenterna.

Spridning inom utvecklingsmarknader

Många länder inom emerging markets saknar idag infrastruktur för internet. Mobilt internet kommer att öppna upp dessa marknader med helt nya tjänster som t ex elektroniska bankärenden.

Optimism och framtidstro

-Bland de många jag träffade på mässan, märkte jag en tydlig optimism och en framtidstro, berättar Duffy. Få eller ingen ifrågasätter att det kommer att inträffa ett genombrott inom mobilt internet och det är stora investeringar som planeras.

Bland surfplattor och appar

Inom mobilt internet sker utvecklingen i flera dimensioner; dels det mobila nätverket, dels de tekniska applikationerna och surfplattor. Viktigt är också olika så kallade molntjänster, dvs nättjänster som är tillgängliga ”var som helst” med hjälp av mobilt internet. Exempel på molntjänster är t ex positioneringstjänster, betaltjänster och att man kan ha sina applikationer på nätet som exempelvis ordbehandling. Andra redan väl etablerade molntjänster som man kan logga in på överallt i världen är G-mail, Google och Facebook.

Tekniken bli bättre inom molntjänsterna och operatörer ser möjliga nya intäktskällor.

Diskussioner på mässan

-Det var vissa frågor som var i fokus, konstaterar Duffy. Den kraftiga ökningen av trafik på näten samt hur operatörerna ska hantera detta och hur de kan utnyttja sina nät på ett effektivare sätt diskuterades mycket. Den så kallade Whole Sales Application platform uppmärksammades mycket som innebär att så kallade appar kommer att stödjas med bland annat faktureringsfunktioner i ett flertal ledande operatörers nät. Sedan diskuterades också de olika tekniska plattformarna för mobiltelefoner: Android, Microsofts WP7 och Apples plattform.

Samtliga tongivande operatörer och tekniska leverantörer var representerade på mässan, ofta med bolagens vd:ar som föredragshållare. Undantaget var ett: teknikdrivande företaget Apple som aldrig varit med på denna mässa.

-Detta är intressant då många i branschen försöker efterlikna deras produkter och tjänster, säger Duffy 

 


Mer från mässan

Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/