2011-07-04 Nyhet

Fler småföretag ser ökad efterfrågan i tillväxtländer

Flera trender pekar på att småbolagens export till länder som Kina, Ryssland och Indien ökar de kommande åren. Jämfört med förra året är det 50 procent fler exporterande småföretag som upplever en ökad efterfrågan på tillväxtmarknader, visar ny EKN- undersökning.

För andra året i rad har EKN tagit fram en rapport i syfte att få en fördjupad bild av småbolagens exportmöjligheter. 400 vd:ar, på småföretag som exporterar till ett värde över en miljon årligen, har intervjuats. Nära hälften av småföretagen exporterar till tillväxtländer.

- Trenderna pekar på att småbolagens export till tillväxtländer kommer att öka; exportvärdet är tillbaka på nivån innan finanskrisen och den upplevda efterfrågan vittnar om ökad potential, säger Karin Apelman, EKN:s generaldirektör.

Bland de småföretag som exporterar till tillväxtländer är det 75 procent som ser en hög respektive medelhög efterfrågan - vilket motsvarar en ökning på 19 procent, jämfört med 2010. Bland de exporterande småbolagen som inte etablerat sig i tillväxtländer är det i år dubbelt så många som upplever en ökad efterfrågan på dessa marknader, jämfört med föregående år.

Sedan 2002 har värdet på småbolagens och mikrobolagens export till tillväxtmarknader mer än dubblerats och motsvarar ett värde på 27 miljarder kronor 2010, visar statistik från Statistiska Centralbyrån. Därmed ligger värdet av små- och mikrobolagens export till tillväxtländer i linje med nivån innan finanskrisen och 2007 års rekordnivå på 29 miljarder kronor.

- Vår undersökning visar att småbolagen pekar ut kredit- och kommersiella risker som en av de främsta hindren för etablering på dessa marknader. Här har EKN en möjlighet att underlätta för företagen med garantier, säger Karin Apelman.

EKN:s undersökning; ”Småbolagens export till tillväxtländer” finns tillgänglig i högerspalten.

 

För mer information, vänligen kontakta: EKN:s Kommunikationschef Beatrice Arnesson, beatrice.arnesson@ekn.se , 08-788 00 36, 070-52 52 350


Småbolag export till tillväxtmarknader 2011

Kontaktpersoner

Beatrice Arnesson
Kommunikationschef EKN
08-788 00 36 / 070-52 52 350

http://www.ekn.se/