2011-06-08 Nyhet

Nyinrättat stipendium till driftig Export-student

Ett nyinrättat stipendium ”Expanding Markets Award” på 10 000 delades idag ut på Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) till student Martina Schweighofer. Stipendiet är en del av ett nytt utbildningsinitiativ med fokus på internationaliseringsprocesser i företag. Kursen är ett samarbete mellan JIBS och ALMI Företagspartner, Exportrådet, Exportkreditnämnden (EKN), Svensk Exportkredit (SEK) samt Swedfund.

Studenter som läser ekonomi och internationell handel är inom kort i tjänst hos små och stora exporterande företag. De som är studenter idag ska skapa morgondagens framgångar i den globala handeln. Initiativet och kursens långsiktiga mål är därför att fungera som ett utbildningssamarbete för ökad svensk konkurrenskraft på en global marknad.

En av studenternas uppgifter har varit att inför en ”styrelse”, sammansatt av företrädare för JIBS och de deltagande organisationerna, redovisa hur en svensk produkt eller varumärke ska kunna lanseras internationellt och hur ett företag skulle kunna etablera sig på en utländsk marknad.

Juryn består av professor Helén Anderson, kursansvarig, universitetslektor Anna Blombäck, programkoordinator och Bo Leander, projektsamordnare, som har utsett prisvinnaren enligt fastställda kriterier.

Priset på 10 000 kr överlämnades av projektsamordnare Bo Leander.

Kontaktpersoner

Bo Leander: 070-6541564

Professor Helén Anderson: 070-3580433


Jönköping International Business School (JIBS)

Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/