2011-05-30 Nyhet

Om risker i världen på pappersmässan

Under den 17-19 maj möttes över 9 000 deltagare från 56 länder på branschmässan SPCI 2011 som riktar sig till aktörer inom pappers- och massaindustrin. Eventet hölls i år i Sverige, på Stockholmsmässan i Älvsjö.

EKN medverkade för att träffa svenska företag och deras kunder inom branschen. Branschen är betydelsefull för EKN; omkring tio procent av EKN:s affärer avser export av utrustning till pappers- och massaindustrin.

Ställföreträdande generaldirektör för EKN Anne Abrahamson och Gert Eriksson, chef för affärsområdet små och medelstora företag, höll ett anförande vid invigningen; EKN medverkade också med ett föredrag om risker i världen.

-Den sammantagna risken i världen är betydligt lägre idag än för trettio år sedan – trots att världen gått igenom den kraftigaste finanskrisen på väldigt länge, konstaterade Stefan Karlsson, ansvarig för EKN:s landanalys, i sitt anförande. 

Föredrag: The global market and taking risks

Stefan Karlsson visade upp EKN:s riskbedömning av världens länder under de senaste trettio åren. Han konstaterade att världsläget överlag har förbättrats.

-Exempel på länder där riskläget förbättrats över de senaste trettio åren är Ryssland och Brasilien, sa Stefan. Samtidigt finns det förstås undantag; Argentina och Venezuela är två länder där riskläget idag försämrats.

För merparten av länderna i Asien fortsätter utvecklingen i rätt riktning. Detsamma gäller för många av de afrikanska länderna, med färre inbördeskrig och mer stabila ekonomier. 

Lägre risk, lägre premieavgift

-Ett förbättrat riskläge i världen gör att EKN kan ställa ut garantier för export till flera länder, sa Stefan. Och när risknivån i en affär är lägre, reflekteras detta också i EKN:s prissättning.

Med andra ord, när riskerna i världen minskar, blir det billigare att säkra sin exportaffär med en EKN-garanti.

 

 

 


Räkna ut din premie

EKN tar ut en premieavgift för sina garantier. Premien styrs av risken i den specifika affären och baseras på köparföretagets kreditvärdighet, importlandet och affärens riskperiod. Via funktionen Räkna ut din premie kan du få en indikation på premien för EKN:s vanligaste garantityp, garanti för fordringsförlust. Om du vill ha en premieuppgift för någon av våra övriga garantier, ring oss på 08-788 00 00 eller mejla info@ekn.se.
Räkna ut din premie
Om EKN:s landriskbedömning
Kartöversikt och EKN:s policy för varje land
info@ekn.se

INTERVJU från mässan med Helén Seemann, affärsområdeschef på EKN

Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/