2011-02-25 Nyhet

Ovisst läge i Nordafrika och Mellanöstern

Egyptens och Tunisiens regimer är avsatta. I Libyen möts demonstrationerna med våld. Läget är osäkert och förändras mycket snabbt. Nordafrika var föremål för den nyligen genomförda OECD-genomgången av landrisker, där även Öst- och Centraleuropa togs upp.

I Nordafrika ökar osäkerheten. Situationen i Tunisien och Egypten har stabiliserats efter att ländernas presidenter avgått. Men framtiden är fortfarande oviss och så länge den politiska osäkerheten kvarstår, väntas ländernas ekonomier vara fortsatt dämpade. Trots den stora osäkerheten om vad som nu händer i Egypten och Tunisien har EKN kvar de bägge länderna i tidigare landriskklasser. Egypten är fortfarande placerad i landriskklass 4 och Tunisien i landriskklass 3. Denna syn delades av majoriteten av medlemsländerna inom OECD vid den nyligen genomförda översynen av länder i Nordafrika samt Öst- och Centraleuropa.  

Den kraftigt försämrade riskutvecklingen i Libyen gör att EKN nu stänger för garantigivning där. Säkerhetsläget i landet är mycket allvarligt, ekonomin är lamslagen och utvecklingen den kommande tiden högst osäker. Händelseutvecklingen går mycket snabbt. Från att Libyen Vid OECD-genomgången i slutet av januari uppgraderades till landriskklass 5 med anledning av förbättrade betalningserfarenheter och landets starka finanser, stänger nu EKN på grund av rådande läge. 

Öst- och Centraleuropa

OECD-genomgången innefattade också Öst- och Centraleuropa. Ryssland uppgraderades till landriskklass 3, vilket är den landriskklass som EKN redan klassificerar Ryssland i.

Kosovo behandlades för första gången inom OECD och klassificerades i landriskklass 7. Denna klassificering innebär inte någon förändring för EKN då landriskklass 7 redan tillämpas.

Estland uppgraderas

EKN har dessutom ändrat landriskklassificeringen för garantigivningen avseende export till Estland till klass 0 från klass 4. Detta till följd av att Estland anslutit sig till euron och sedan december är medlem i OECD.

....................................................................................................................................................

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.


EKN:s landriskpolicy

Kontaktpersoner

http://www.ekn.se/