2011-11-21 Nyhet

Seminarium i Malmö om säkrare exportaffärer

Den 9 november anordnade EKN ett seminarium om riskhantering i exportaffärer för små och medelstora företag i Malmö. Seminariet var välbesökt och ämnet aktuellt i den turbulens som nu råder i världsekonomin.

Skuldkrisen i Europa och den ökande betydelsen av tillväxtmarknader för svensk export innebär att exportföretag behöver hantera olika typer av affärsrisker.

- Vi möter ofta företag som behöver garantier för betalning och finansiering i samband med exportaffärer, berättade Christer Söderberg, regionansvarig för Skåne på EKN. Vi träffar även banker som vill öka sitt kreditutrymme så att deras kunder kan göra fler och säkrare affärer. 

Deltagarna hade många frågor om EKN:s garantier. En av frågorna handlade om EKN har någon gräns för hur små affärerna kan vara för att erbjuda garantier.  

- Det finns ingen sådan gräns, förklarade Christer Söderberg.

Med på seminariet fanns skåneföretagaren Per Malmberg, vd för miljöteknikföretaget.Malmberg Water. Deltagarna fick höra om hans exporterfarenheter och hur Malmberg Water ökat sin export från 20 till 80 procent sedan 2006.

- Samarbetet med både banken och EKN har varit viktigt, berättade Per Malmberg.

Deltagarna fick också en presentation av EKN:s syn på världen avseende risknivåer i olika länder. EKN gör kontinuerliga riskbedömningar av världens länder. Denna landriskbedömning ligger till grund för EKN:s garantigivning.

Anders Håkansson från Danske Bank berättade om samarbetet med EKN.

- EKN är ett verktyg och smörjmedel för att vi ska komma vidare i vissa exportprojekt, förklarade Anders Håkansson. 


Kontaktpersoner

Beatrice Arnesson
Kommunikationschef
08-788 00 36

http://www.ekn.se/