Statsminister F Reinfeldt inviger Gamma Knife Center Santiago, Chile.

Fotograf: Courtesy of Gamma Knife Center

2011-06-15 Nyhet

Statsminister Fredrik Reinfeldt inviger Gamma Knife Center Santiago

I slutet av maj invigdes Gamma Knife Center i Santiago, Chile, av statsminister Fredrik Reinfeldt. En av delägarna i Gamma Knife Center via projektutvecklingsbolaget Global Medical Investments (GMI) AB är Swedfund. EKN har ställt ut garanti till finansiären i projektet.

-Vi är mycket nöjda med att Gamma Knife Center Santiago nu har öppnat och kan ge en modern, effektiv och kostnadseffektiv behandling till Chiles befolkning. GMI fortsätter med sin strategi att investera i och vara en aktiv ägare av cancercenter i Latinamerika, Afrika och Asien, säger Thomas Pollare, VD GMI.

Kliniken, som är den första i sitt slag i Chile, ligger i det nybyggda militärsjukhuset, Hospital Militar, i Santiago och öppnade verksamheten i början av mars. Man har redan hunnit behandla fem patienter och har ytterligare 12 i kö samt ett flertal som utreds för behandling.

Ett nätverk av välrenommerade svenska och internationella läkare kommer att säkerställa den medicinska kunskapsöverföringen till lokala neurokirurger. Som ett led i detta gavs i mitten på mars ett halvdagsseminarium för över 100 läkare där man informerade om gammaknivskirurgi och vilka fördelar den har gentemot traditionell öppen kirurgi.

I många länder är gammaknivskirurgi är en etablerad behandlingsmetod (fler än 600 000 patienter) för strålbehandling av till exempel tumörer i hjärnan. Strålningen träffar tumörcellerna med hög koncentration och precision, vilket gör att tumören dör medan kringliggande frisk vävnad skonas. Fördelarna är många då behandlingen har betydligt färre risker än öppen kirurgi, snabbare återhämtning, kort sjukhusvistelse, färre komplikationer, mindre stress för patienten samt lägre kostnad än öppen kriurgi.

Swedfund, Elekta och Scandinavian Care Projects investerade redan1999 tillsammans i Gamma Knife Center Kairo och 2008 i Sweden Ghana Medical Center. 2009 startade Swedfund och Elekta utvecklingsbolaget Global Medical Investments AB (GMI), i syfte att som majoritetsägare etablera och driva cancerkliniker i utvecklingsländer i samarbete med lokala partners.

I Gamma Knife Center Santiago är GMI majoritetsägare och resten av aktierna ägs av Scandinavian Care Projects, en chilensk läkare och en chilensk affärsman. Klinikens banklån har garanterats av EKN (The Governmental Swedish export credit organization).

För mer information kontakta

Kurt Karlsson, Senior Investment Manager Swedfund, 08-725 94 11
Thomas Pollare, VD GMI, 070-810 79 29.


Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/