2011-05-02 Nyhet

Tillväxt i Asien och osäkerhet i Mellanöstern och Nordafrika

Tillväxten i Asien ger affärsmöjligheter och Mongoliet uppgraderas. I Nordafrika och Mellanöstern är läget fortsatt osäkert.

Stabilitet och tillväxt i Asien

Framför allt Kinas och Indiens ekonomier men även andra ekonomier i Asien, fortsätter att växa kraftigt. Tillväxten har medfört ett inflationstryck som dock kan leda till att tillväxten mattas av något. De ekonomiska utsikterna är goda för majoriteten av länderna i regionen. 

Mongoliet har ljusnande framtidsutsikter. Utvecklingen drivs bland annat av tilltagande investeringar i utvinning av råvaror, framför allt inom gruvindustrin. EKN har därför uppgraderat Mongoliet till landriskklass 5, efter OECD-genomgången av länderna i Asien. 

På grund av den negativa utvecklingen i Pakistan har EKN nu valt att placera landet i landriskklass 7, efter att det senaste året haft en mer positiv inställning till risker på Pakistan än majoriteten av länderna i OECD

Under år 2010 utfärdade EKN garantier för drygt 7,5 miljarder kronor för affärer i Asien. Tillväxten i Asien erbjuder affärsmöjligheter för svenska företag och EKN kan underlätta finansiering och riskhantering. 

Fortsatt osäkerhet i Mellanöstern och Nordafrika

Länderna i Mellanöstern och Nordafrika har också varit uppe för genomgång i OECD. Regionen präglas i huvudsak av två trender, dels protest- och demokrativågen, dels de höga oljepriserna, som gynnar de oljeexporterande ländernas ekonomier.

I det korta perspektivet skapar protest- och demokrativågen spänningar och osäkerhet. Den ökade osäkerheten är anledningen till att EKN nedgraderar Bahrain till landriskklass 4 och Syrien till landriskklass 7. EKN har för närvarande stängt för garantigivning för affärer i Libyen.

Under år 2010 utfärdade EKN garantier för drygt 5,4 miljarder kronor för affärer i Mellanöstern och för 0,7 miljarder kronor i Nordafrika. EKN är öppen för garantigivning för affärer i regionens länder, förutom Libyen. Osäkerheten om framtiden i regionen kan öka företagens behov av en riskpartner.

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.


Kontaktpersoner

http://www.ekn.se/