2011-07-08 Nyhet

Uruguays positiva utveckling ger bättre landriskklass

EKN uppgraderar Uruguay från landriskklass fyra till tre. Förändringar av landriskklasser i Latinamerika har i övrigt varit få de senaste åren.

Trots en tillbakagång under 2009 klarade sig Latinamerika överlag väl genom den globala finanskrisen. Det beror i stor utsträckning på en väl genomförd ekonomisk politik i flertalet länder. Tack vare den politiska och ekonomiska stabiliseringen har landriskklassjusteringarna i regionen överlag varit få under de senaste åren.

Uruguays positiva ekonomiska utveckling under den senaste tioårsperioden har lett till att EKN bedömer att landets kreditvärdighet har förbättrats och uppgraderar nu Uruguay till landriskklass tre från tidigare landriskklass fyra.

EKN:s utestående garantier för export till Latinamerika uppgick vid årsskiftet 2010/2011 till 13 995 miljoner kronor. EKN:s totala utstående garantivolym uppgick till 201 miljarder kronor den sista december 2010. Garantier för export till Uruguay uppgick vid samma tidpunkt till 1,8 miljoner kronor.

Kontaktperson:

Stefan Karlsson, chef för Risk Advisory and CSR

08-788 00 02

Beatrice Arnesson, kommunikationschef

08-788 00 36


Kontaktpersoner

Stefan Karlsson
Chef för Risk Advisory and CSR
08-788 00 02

Beatrice Arnesson
Kommunikationschef
08-788 00 36

http://www.ekn.se/