2012-06-20 Nyhet

27 nationer på Euro Mine Expo

Gruvrepresentanter från alla kontinenter var på plats på gruvmässan i Skellefteå 12-14 juni.

- Gruvnäringen är oerhört viktig för svensk export och det är roligt att Skellefteå kan locka företag från hela världen, säger Pernilla Hurtig Norberg, kundansvarig på EKN.

Gruvnäringen i Norden upplever en boom till följd av den starka efterfrågan på mineraler i framför allt Kina. Även i andra delar av världen är det full fart i gruvorna. EKN ser ökad efterfrågan på svenska produkter kopplat till gruvnäringen - främst i Australien och Afrika.

Gruvbranschen sysselsatter cirka 87 000 personer och Sverige är störst i Europa inom gruvnäringen och står för 93 procent av ståltillverkning inom EU.

Från EKN medverkade Pernilla Hurtig Norberg, kundansvarig och Mattias Berntsson, regionansvarig. De höll en föreläsning om hur EKN:s garantier för betalning och finansiering kan skapa fler och säkrare exportaffärer.

De passade också på att besöka Sveriges djupaste gruva, Renströmsgruvan som Boliden AB driver.

- Det var en hissnande upplevelse - först 800 meter ner i vajerhiss och sedan bil 500 meter ner i slopar innan vi var nere, säger Pernilla Hurtig Norberg.

Euro Mine Expo arrangeras vartannat år och 10-14 juni 2014 är det dags igen.


Kontaktpersoner

Pernilla Hurtig Norberg
kundansvarig
08-788 00 46

Mattias Berntsson
regionansvarig norra Sverige
08-788 01 40

http://www.ekn.se/