2012-11-13 Nyhet

Exportfrämjarna: Både möjligheter och svårigheter i Burma

I början av veckan landade en näringslivsdelegation från Sverige i Burma som arrangeras av Näringslivets Internationella Råd (NIR). Landet var till nyligen stängt och isolerat, både politiskt och ekonomiskt. Men den senaste tiden har flygen till Rangoon varit fullbokade av personer, företag och diplomater, som vill vara med tidigt när landet nu gläntar på dörren till resten av världen. Hotellrum har varit svåra att få tag. Plötsligt vill alla dit.

Delegationen reser tillsammans med representanter för den svenska regeringen. Många svenska företag är med och även de exportfrämjande organisationerna SEK, Exportrådet och EKN.

Det är inte varje dag som en ny marknad öppnas för omvärlden. Efter en lång tid av militärstyre beslöt EU:s utrikesministrar i april att suspendera sanktionerna mot Burma, vapenembargot undantaget. Suspenderingen sker på ett år med översyn efter 6 månader för att testa reformviljan hos den burmesiska regimen och uppmuntra till handel med omvärlden. Att Aung San Suu Kyi åter ställde upp i val i mars igen efter 15 års husarrest och att filmen om hennes livsöde spridits över världen, bidrar säkert också till det nyvaknande intresset för Burma. Bedömningar av Burmas ekonomi är av naturliga skäl rätt få och osäkra, men exportens andel av BNP uppskattas till endast 14 procent, varav nästan hälften går till Thailand. Men med en ung befolkning på runt 55 miljoner människor, rikligt med naturtillgångar och väl beläget i Sydostasien finns en enorm potential.

För svenska företag öppnar sig en ny marknad med intressanta affärsmöjligheter. Mobilpenetrationen i Burma är till exempel endast några procent. Det är inte konstigt att Burma kallats för en av världens sista orörda marknader för telekom. Förutom telekomsektorn, är byggsektorn och bank- och finanssektorn underutvecklade. Det finns stora behov av infrastrukturinvesteringar på alla områden. Landet är än så länge mycket av ett kontantsamhälle och många hotell accepterar ännu inte kreditkort.

Vi exportfrämjare reser till Burma tillsammans med svenska företag, för att undersöka förutsättningarna för affärsmöjligheter på denna marknad, förutsatt att utvecklingen fortsätter att gå i rätt riktning och sanktionerna kan upphöra permanent. Det är uppenbart att den politiska processen går i en mer demokratisk riktning och att grundläggande ekonomiska reformer inletts. Men mycket återstår. Efter år av isolering och diktatur saknas lagar och institutioner på många viktiga områden. Bland annat behövs en centralbank, som kan och får agera självständigt. Kontakter med omvärlden kan stärka reformprocessen.  Det är positivt att flera multilaterala institutioner som Världsbanken, ADB och IMF nyligen etablerat sig i landet för att hjälpa till i detta arbete.

Men, och det är ett mycket avgörande men. Burma är ett mycket problematiskt land att agera i utifrån hållbarhetsfrågor. Enligt organisationen Transparency International hamnar Burma på plats 180 av 183 undersökta länder med avseende på korruption och alltså längre ned än det omdebatterade Uzbekistan. För svenska exportfrämjande organisationer är det angeläget att kunna stå för långsiktigt hållbara affärer. De exporterande företagen måste alltid ta ansvar för att de sociala förhållandena är acceptabla i de företag och projekt som är köpare av svenska leveranser och att det inte förekommer korruption i affärerna. Vi exportfrämjare har alltid i uppgift att säkerställa att vi främjar en ansvarsfull export och endast medverkar när hållbarhetsfrågor hanteras på ett godtagbart sätt.  Det gäller i alla exportaffärer, oavsett till vilket land exporten går, men det blir särskilt viktigt att på en sådan här resa ta tillfällen i akt att framföra hur vi tänker och agerar i dessa frågor. Många aktörer arbetar redan på plats för att bidra till en hållbar ekonomisk utveckling i landet, däribland  svenska NIR. NIR har arbetat under en längre tid för att tillsammans med lokala partners hjälpa till att stärka strukturer som är viktiga pusselbitar för positiv ekonomisk och demokratisk utveckling. På programmet finns ett särskilt seminarium om hållbarhet och CSR.

Vårt uppdrag innefattar att främja exporten till svåra marknader. Vi kommer in tidigt när marknader öppnar sig som exempelvis i Angola och Irak, som på kort tid har utvecklats från krigszoner till möjliga marknader. Den utvecklingen är även möjlig i Burma. Därför är vi nu på plats för att skapa oss en bild av svårigheter och möjligheter. 

Karin Apelman, generaldirektör EKN

Peter Yngwe, vd SEK

Ulf Berg, vd Exportrådet


Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/