2012-06-20 Nyhet

Blekinge - ännu bättre på export

Blekinge anordnade en export- och finansdag för det lokala näringslivet den 13 juni. EKN:s Robert Wickman, marknadschef för små och medelstora företag, var på plats tillsammans med Christer Söderberg, regionansvarig för södra Sverige på EKN.

 - Vår work-shop tillsammans med Swedfund handlade om hur vi kan hjälpa företagen att öka sina affärsmöjligheterna utomlands.  Det var välbesökt seminarium och vi fick många praktiska frågor om hur det går till att få EKN-garantier och vad det kostar, berättar Robert Wickman.

 Arrangörernas syfte med dagen var att inspirera till ökad export. Och flera expertorganisationer deltog för att ge företag stöd i att ta sig ut på nya marknader – bland annat Almi, Exportrådet, Swedfund och EKN var på plats.

 - Södra Sverige är duktiga på export. Blekinge kom på tredjeplats i förra årets mätning av exporttillväxten i landet och att ambitionerna är höga vittnade inte minst den goda stämningen och uppslutningen om denna dag, säger Robert Wickman.

 I EKN:s undersökning av småbolags export till tillväxtmarknader 2012 framgår att södra Sverige ligger i topp för export till sådana marknader.

 Andel småföretag med export till tillväxtmarknader:

Syd: 50%

Väst: 35%

Öst: 38%

Nord: 41%

Urval: Små exportföretag med exportvolym över en miljon kr/år. (EKN 2012)

 

 


Kontaktpersoner

Robert Wickman
Marknadschef, Små och medelstora företag, EKN
08-788 00 04

Christer Söderberg
regionansvarig södra Sverige
08 788 01 42

http://www.ekn.se/