2012-09-21 Nyhet

Början på ett nytt Libyen

I juli 2012 hölls de första fria valen i Libyen sedan nästan ett halvt sekel. EKN har öppnat igen för att garantera exportaffärer till landet.

- Libyen är fortfarande i ett övergångstillstånd men vi ser att bankväsendet har börjat fungera och att det finns en grund för en bättre ekonomisk situation, säger Victor Carstenius, landanalytiker på EKN.

När revolutionen bröt ut i Libyen i början av 2011 stängde EKN garantigivningen för exportkrediter till landet. Händelseutvecklingen var mycket snabb. Ekonomin lamslogs och säkerhetsläget i landet blev snabbt mycket allvarligt. 

Efter att Gaddafis regim störtades har oljeproduktion snabbt återupptagits. Sanktioner som EU och FN införde i samband med att oroligheterna bröt ut har till stora delar upphävts och Libyens centralbank har gett likviditetsstöd till landets banker.

- I Libyen finns olja men utmaningen är att bygga upp en välfungerande statsapparat.

- Den statbildning som har börjat ta form i och med valen i sommar är fortfarande instabil och framtiden är osäker.

Nyligen öppnade EKN igen för att garantera bankrisker i samband med exportaffärer till Libyen, mot bakgrund av det förbättrade läget för bankväsendet och landets ekonomiska situation.

EKN har inget engagemang på Libyen och utfärdade den senaste garantin år 2010.

Libyen är placerat i landriskklass 7 vilket är EKN:s klass för högst betalningsrisk.


Kontaktpersoner

Victor Carstenius
landanalytiker
08-788 00

http://www.ekn.se/