2012-02-15 Nyhet

EKN 2011: Rekordhög garantigivning – hälften för export till Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Afrika

 

EKN garanterade exportaffärer för 63 miljarder kronor under 2011. Stora delar av världen efterfrågar varor och tjänster i sektorer där svenska företag är starka. De stora koncernerna såväl som småföretagen gör export på tillväxtmarknaderna och behöver EKN:s garantier. EKN garanterade 1 458 nya affärer i 126 länder under 2011.

Garantigivningen har ökat kraftigt varje år de senaste fyra åren. Svensk export ökar mest på typiska EKN-marknader – länder i Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Afrika. Hälften av årets garantivolym stod för affärer på dessa marknader. Samtidigt leder den ekonomiska osäkerheten i många OECD-länder till att EKN även behövs för affärer där. 

-Svenska exportörer tar vara på möjligheterna i den globala handeln. Det är med glädje jag kan konstatera att svensk export växer, trots oro och ekonomiska problem i flera delar av världen, säger generaldirektör Karin Apelman.

Att kunna erbjuda attraktiva betalningsvillkor och finansiering vid försäljning blir allt viktigare för svenska exportföretag.  Finansiering är också en viktig fråga för exportföretagens expansionsmöjligheter.  En fortsatt osäkerhet på finansmarknaden har ökat företagens behov av en riskpartner.

-Riskhantering är vår huvudgren på EKN och vi ser hur svenska exportörer och banker alltmer systematiskt bedömer i vilka affärer och på vilka marknader som ett samarbete med EKN kan förstärka affären, säger generaldirektör Karin Apelman.

 


Kontaktpersoner

Beatrice Arnesson
Kommunikationschef
08-788 00 36, 070-52 52 350

http://www.ekn.se/