2012-03-30 Nyhet

EKN ingår samarbetsavtal med Indiens exportkreditinstitut

Överenskommelsen befäster organisationernas avsikt att förstärka exportfrämjandet till indiska och svenska företag. Det underlättar också för organisationerna att i ett nästa steg teckna ett återförsäkringsavtal. Samarbetsavtalet undertecknades i samband med att EKN:s styrelse besökte Mumbai den 22 mars 2012.

- Jag är glad över att vi nu har den här överenskommelsen på plats, säger Karin Apelman, EKN:s generaldirektör. Samarbetsavtalet stärker vårt gemensamma uppdrag att främja svenska och indiska näringslivets internationalisering.

I den globala handeln är samarbeten mellan exportkreditinstitut betydelsefulla. Många exportaffärer omfattar leverantörer i flera länder. Samarbetet mellan nationella exportkreditinstitut underlättar sunda och hållbara garantilösningar.

EKN har samarbetsavtal med Indiens ECGC, Brasiliens SBCE, Kinas Sinosure, Sydafrikas ECIC och Taiwans TEBC. Utöver dessa avtal har EKN återförsäkringsavtal med arton exportkreditinstitut i världen. 

 

________________________________________________________________________

EKN (Exportkreditnämnden) försäkrar företag och banker betalning vid export. En garanti kan vara förutsättningen för att kunna erbjuda köparen kredit och kan också möjliggöra bättre finansiering. EKN är en statlig myndighet som finansieras med garantitagarnas premie.


Pressmeddelande i pdf

Kontaktpersoner

Beatrice Arnesson
Kommunikationschef
08-7880036

http://www.ekn.se/