2012-07-02 Nyhet

EKN nedgraderar Jamaica

Till följd av den svåra statsfinansiella situationen i Jamaica nedgraderar EKN landet från landriskklass sex till sju - högsta riskklassen.

Jamaicas statsskuld uppgår till 145 procent av landets BNP och räntebetalningarna uppgår till cirka 50 procent av utgifterna i statsbudgeten. Det statsfinansiella läget får negativa konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen i landet. De tuffa åtstramningar, som är nödvändiga, försvårar landets tillväxtmöjligheter, samtidigt som underskott i statsfinanser och handel ökar lånebehoven och därmed landets sårbarhet.  

EKN har utestående garantier för exportaffärer i Jamaica uppgående till 10 miljoner kronor.

 

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.


PDF Pressmeddelande

Kontaktpersoner

Beatrice Arnesson
kommunikationschef
08-7880036

http://www.ekn.se/