2012-11-12 Nyhet

EKN nedgraderar Kap Verde

Kap Verdes statsfinanser har försvagats och skuldbördan har ökat. Det gör att EKN nedgraderar Kap Verde från landriskklass fem till sex.

– Kap Verdes offentliga finanser har länge visat underskott, kring 10 procent av BNP, vilket i kombination med ett betydande underskott i bytesbalansen gör landet sårbart, säger Stefan Karlsson, EKN:s chefsanalytiker.
Kap Verdes statsskuld har ökat och budgetunderskottet har bitit sig fast på en hög nivå, vilket hotar hållbarheten i de offentliga finanserna på sikt.
Landet har starka band till USA och Europa och är beroende av tursitnäringen och remissor (pengar som utlandsarbetande skickar hem till sina familjer). Den ekonomiska krisen i USA och Europa väntas leda till en dämpad utveckling i landets turistsektor under de kommande åren.
Underskottet i Kap Verdes bytesbalans har under flera år legat på en hög nivå, kring 20 procent av landets BNP.
EKN har för närvarande inga utestående garantier för svenska exportaffärer till Kap Verde.
Om EKN:s landriskklassning
EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.

– Kap Verdes offentliga finanser har länge visat underskott, kring 10 procent av BNP, vilket i kombination med ett betydande underskott i bytesbalansen gör landet sårbart, säger Stefan Karlsson, EKN:s chefsanalytiker.

Kap Verdes statsskuld har ökat och budgetunderskottet har bitit sig fast på en hög nivå, vilket hotar hållbarheten i de offentliga finanserna på sikt.

Landet har starka band till USA och Europa och är beroende av turistnäringen och remissor (pengar som utlandsarbetande skickar hem till sina familjer). Den ekonomiska krisen i USA och Europa väntas leda till en dämpad utveckling i landets turistsektor under de kommande åren.Underskottet i Kap Verdes bytesbalans har under flera år legat på en hög nivå, kring 20 procent av landets BNP.

EKN har för närvarande inga utestående garantier för svenska exportaffärer till Kap Verde.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.


PDF Pressmeddelande

Kontaktpersoner

Stefan Karlsson
chefsanalytiker
08-788 00 02

Beatrice Arnesson
kommunikationschef
08-788 00 36

http://www.ekn.se/