2012-01-20 Nyhet

EKN öppnar igen för export till Elfenbenskusten

Elfenbenskusten har utvecklats positivt sedan den öppna konflikten i landet upphörde i våras. Det gör att EKN återigen kan garantera svenska exportaffärer till Elfenbenskusten.

 I april 2011 greps Elfenbenskustens dåvarande president Laurent Gbagbo som vägrat att lämna makten efter en valförlust i november 2010. Valsegraren Alassane Ouattaras tillträdde som president och den öppna konflikten i Elfenbenskusten upphörde.

- Elfenbenskusten har påbörjat en lång och mödosam återhämtning efter den bankkollaps och ekonomiska kris som följt i spåren av konflikten, säger Stefan Karlsson, EKN:s chefsanalytiker.

FN, EU, Afrikanska unionen och den västafrikanska ekonomiska och monetära unionen var eniga i sitt fördömande av Laurent Gbagbos agerande efter valförlusten 2010. FN och EU införde sanktioner mot landet. Samtidigt ströp Elfenbenskustens centralbank tillförsel av pengar till landets banksystem. I samband med dessa händelser stängde EKN möjligheten till garantigivning av svenska exportaffärer med Elfenbenskusten, men öppnar nu återigen.

- Förhoppningen är att landet ska kunna utvecklas och bygga upp sin infrastruktur. Då finns affärsmöjligheter för svenska exporterande företag, säger Stefan Karlsson.

För att EKN ska garantera exportaffärer där staten Elfenbenskusten är köpare krävs statsgaranti, remburs eller bankgaranti och att en avstämning görs mot de begränsningar i kommersiell upplåning som finns i landets IMF-program.

EKN kan garantera exportaffärer till Elfenbenskusten där privata företag och banker är köpare under förutsättning att det finns god finansiell information om affären och köpare.

EKN har placerat Elfenbenskusten i landriskklass 7, det vill säga den högsta risknivån.


Kontaktpersoner

Beatrice Arnesson
Kommunikationschef
08-788 00 36, 070-52 52 350

http://www.ekn.se/