2012-11-08 Nyhet

EKN uppgraderar Botswana

Botswanas ekonomi har återhämtat sig snabbt efter finanskrisen. Nu uppgraderar EKN landriskklassen för Botswana ett steg till landriskklass 2, för både korta och långa kredittider.

- Uppgraderingen innebär att Botswana är det land i Afrika som vi bedömer har lägst betalningsrisk, säger Stefan Karlsson, chefsanalytiker på EKN.

Bakgrunden till uppgraderingen är att Botswana har återhämtat sig snabbt efter nedgången i ekonomin i samband med finanskrisen 2009. Krisen hade en kraftigt negativ effekt på landets tillväxt och statens finanser, vilket ledde till att EKN nedgraderade Botswana samma år.

Nu utvecklas Botswanas ekonomi återigen i positiv riktning. Botswana har vidtagit åtgärder för att minska budgetunderskottet och lånebehovet. Samtidigt har landets export återhämtat sig. Exporten är i hög grad baserad på diamantindustrin, både brytning och förädling. Landet är politiskt stabilt och har ett gynnsamt företagsklimat.

EKN har en garantivolym för exportaffärer till Botswana på drygt 310 miljoner kronor.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.


PDF Pressmeddelande

Kontaktpersoner

Stefan Karlsson
chefsanalytiker
08-788 00 02

Beatrice Arnesson
kommunikationschef
08-788 00 36

http://www.ekn.se/