2012-06-20 Nyhet

EKN uppgraderar Israel

(Pressmeddelande) EKN har beslutat att uppgradera riskklassificeringen av Israel för garantitider över 12 månader. Israel är nu placerad i landriskklass 2 för både korta och långa garantitider.

Bakgrunden är Israels ställning som högteknologisk marknadsekonomi med sunda statsfinanser och ett gynnsamt företagsklimat. Ekonomin har vuxit under flera år och har under lång tid visat motståndskraft mot den komplexa politiska situation som landet befinner sig i.

 

 

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.


PDF Pressmeddelande

Kontaktpersoner

Stefan Karlsson
chefsanalytiker
08-788 00 02

Beatrice Arnesson
kommunikationschef
08-7880036

http://www.ekn.se/