2012-12-04 Nyhet

Nordiskt möte om export

Det blev besöksrekord på årets nordiska exportkonferens i Göteborg den 21 november. EKN var på plats. - På konferensen betonades samverkan och Sveriges styrka med EKN och SEK lyftes ofta fram som ett gott exempel, säger Marie Aglert, gruppchef på EKN.

Det är femte året i rad för Exporta-eventet i Göteborg och det växer för varje år. I år var det närmare 300 besökare som tog sig till Göteborg för att delta på konferensen. Exportfrämjare, internationella och nationella banker samt små och stora exportföretag var där.

EKN var värd för lunchen och Helén Seemann, affärsområdeschef för stora företag på EKN, medverkade som moderator i en exportkreditpanel. Marie Aglert berättade om hur ett samarbete med EKN kan gå till genom att presentera ett case tillsammans med Daniel Lundgren från Siemens Industrial Turbomachinery och James Pumphrey från Deutsche Bank.

När världens exportmarknader kom på tal användes begreppen ”new markets” för länder i Afrika och ”old markets” för länder inom EU och OECD. Men för EKN är det omvänt.

- Vi har garanterat export till nya marknader sedan 30-talet så för oss är det snarare Europa och OECD som är nya marknader – där behovet av EKN ökat i och med oron där de senaste åren, sa Marie Aglert.

 


Kontaktpersoner

Marie Aglert
Gruppchef Gruv, Entreprenad och Transport
08-7880084

http://www.ekn.se/