2012-11-28 Nyhet

Fler företag kan nå ut på tillväxtmarknader

EKN har ställt frågor om risker på tillväxtmarknader till 500 svenska exportföretag. Undersökningen visar att de flesta företag bedömer risken att inte få betalt för export till flera tillväxtländer högre än EKN. Företagen tycker också att det är svårt att få information.

– Svenska företag har under årtionden exporterat till hela världen. Men fler företag kan nå ut på nya marknader, säger Karin Apelman, EKN:s generaldirektör.

EKN presenterar löpande information om risker i världens länder för att bidra till ökad kunskap.

– Tillväxten är högst i länder i Afrika, Asien och Latinamerika och därför vill vi dela med oss av vår erfarenhet av att främja svensk export till dessa marknader, säger Karin Apelman.

EKN:s landexperter analyserar länders politiska, finansiella och ekonomiska utveckling och bedömer risker för betalningssvårigheter, vilket resulterar i en landriskklassning. Landriskanalyserna ligger till grund för EKN:s bedömning av risker vid försäkring av svensk export.

– Vi tror att fler företag kan bli mer kreativa och satsa på nya marknader om de vet att det finns skydd mot en eventuell förlust, säger Karin Apelman.

 

 


PDF Pressmeddelande och enkätresultat

Kontaktpersoner

Beatrice Arnesson
kommunikationschef
08-7880036

http://www.ekn.se/