2012-10-01 Nyhet

Garanti till svartlistat företag var möjligt i och med att problemen åtgärdats

OECD-sekretariatet följer kontinuerligt upp hur medlemsländerna tillämpar den gemensamma konventionen om antikorruption. I våras var det Sveriges tur att bli utfrågad. EKN var bland de organisationer som granskades och rapporterade då om garantier till ett företag som står på Världsbankens svarta lista. Tidningen Scoop har tagit del av den offentliga rapporten och skriver om den i sitt senaste nummer.

Åren 2009 och 2010 bedömde EKN två affärer för Siemens ryska dotterbolag. Företaget står på Världsbankens svarta lista från 2009 till 2013, vilket innebär att det inte har tillgång till projekt finansierade av Världsbanken.

 

Bakgrunden till svartlistningen var Siemens korruptionsproblem för drygt sex år sedan. Siemens åtgärdade problemen 2007-2009 och 2009 noterades Siemens högt upp på Dow Jones Sustainability index vad gäller compliance och risk management.

- När Siemens 2009 ansökte om EKN-garantier var EKN väl medvetna om de tidigare oegentligheterna inom Siemenskoncernen, liksom om de kraftfulla åtgärder Siemens vidtagit under åren 2007-2009 för att ställa saker och ting till rätta. Den externa bevakningstjänst EKN köpte in, liksom även andra externa källor, gav kontinuerligt information om åtgärderna, säger Karl-Oskar Olming.

- Företaget hade bytt ut ledningen och infört kontrollsystem. Åtgärderna granskades av en internationell kommitté. Därför bedömde vi att EKN kunde vara med och garantera affärerna, säger CSR-chefen Karl-Oskar Olming

Läs mer om EKN:s antikorruptionspolicy


Kontaktpersoner

Beatrice Arnesson
kommunikationschef
08-7880073

http://www.ekn.se/