Photo of Swedish Crown Princess Victoria and Prince Daniel visiting EKN on Jan 26, 2012.

Fotograf: Gustav Lindh/LEON

2012-01-24 Nyhet

Kungligt intresse för EKN

Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel besökte EKN måndagen den 23 januari för att fördjupa sina kunskaper om hur EKN stimulerar till ökad svensk export.

Under det två timmar långa besöket fick Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel en beskrivning av hur EKN försäkrar betalningar för exportörer och banker i hela världen.

Kronprinsessparet tog också del av hur EKN ser på världen och bedömer affärsmöjligheter och risker. Trots tider av osäkerhet har tillväxten i världsekonomin varit god de senaste tio åren och riskbilden har blivit allt bättre.

Mötet avslutades med ett samtal om hur exportaffärer kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt på svåra marknader.

-Det är bra när EKN i det internationella samarbetet kan påverka andra länder att få sina  företag att ta ansvar inom miljö- och det sociala området, tyckte Kronprinsessan, som också uppskattade de konkreta exemplen.

För de svenska exporterande företagen är det värdefullt att Kronprinsessparet representerar Sverige internationellt.

- Jag är glad över att Kronprinsessparet visar så stort intresse och engagemang för det svenska näringslivets internationalisering, säger generaldirektör Karin Apelman.

Kronprinsessparet besökte EKN den 23 januari 2012, här med EKN:s ledningsgrupp.

Kronprinsessparet och EKN:s ledningsgrupp.
Fotograf: Gustav Lindh/LEON

Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/