2012-12-05 Nyhet

Latinamerika - en tillväxtregion

Flera länder i Latinamerika växer mellan tre och sex procent. Samtidigt är det stora skillnader mellan länderna. Regionens draglok, Brasilien, har det gått trögare för. – I år ökar Brasilens BNP med 1,5 procent, men under nästa år väntas tillväxten blir högre igen, säger Claes Nordström, landanalytiker på EKN.

Den totala tillväxten för Latinamerika som region väntas bli runt tre procent 2012 och något högre nästa år.

– Vi har sett en stabil och positiv ekonomisk utveckling i Latinamerika de senaste tio åren, säger Claes Nordström, landanalytiker på EKN.

 – Finanskrisen satte naturligtvis spår även i Latinamerika år 2009, men länderna i regionen återhämtade sig mycket snabbt.

Kinas betydelse för Latinamerika har ökat kraftigt, vilket spelat stor roll för den positiva ekonomiska utvecklingen det senaste decenniet. En annan viktig faktor har varit att tillväxten spridits till bredare befolkningslager. Medelklassen har vuxit och gett upphov till en ökad konsumtion och därigenom en mer balanserad ekonomisk utveckling.

Den positiva ekonomiska utvecklingen väntas fortsätta även om den globala ekonomiska instabiliteten gör prognoserna osäkrare.

De mer USA-inriktade ekonomierna i norra Latinamerika kommer sannolikt att gynnas av att den amerikanska ekonomin går bättre än den europeiska. Likaså ser framtidsutsikterna bättre ut för de länder som är mer integrerade med den internationella finansmarknaden. Det gäller framför allt Brasilien, Mexiko, Chile, Colombia och Peru.   

Skillnaderna mellan länder i Latinamerika är stor. Argentina och Venezuela oroar.

– Argentina och Venezuela representerar en grupp av länder i regionen, vars relationer med de internationella finansiella aktörerna är problematiska, säger Claes Nordström.

 – Det försvårar inflödet av utländska investeringar, minskar förmågan till diversifiering och gör dessa länder mer sårbara.

 Central- och Sydamerika är den snabbast växande marknaden för svensk export efter finanskrisen. Från 2009 till 2011 ökade svensk export till regionen med drygt 60 procent.

Länk till landriskanalyser för Colombia, Brasilien, Chile och Mexiko


EKN:s landriskanalyser

Här hittar du EKN:s landriskanalyser.
Landriskanalyser

Kontaktpersoner

Claes Nordström
landanalytiker
08-7880006

http://www.ekn.se/