2012-07-04 Nyhet

Mikrobolag drar ifrån på tillväxtmarknader

De riktigt små exportföretagen med färre än tio anställda är starkt positiva till att utveckla exporten till tillväxtmarknader ytterligare. Hittills i år har mikrobolagen ökat sin export till dessa marknader mer än någon annan grupp.

- Mikrobolagen är den grupp som leder exporttillväxten till tillväxtländer i år, säger Gert Eriksson, affärsområdeschef på EKN.

Under det första kvartalet i år har mikrobolagen ökat sin export till tillväxtländer med över 10 procent, visar siffror från SCB som EKN har tagit del av. Och de är starkt positiva till möjligheterna på dessa marknader, visar EKN:s undersökning.

- Nästan sju av tio är positiva till att utveckla denna export, säger Gert Eriksson

Mikrobolagens export till tillväxtmarknader växte starkt innan finanskrisen. Mellan åren 2005 och 2007 dubblerade denna grupp sin exportvolym till 19 miljarder kronor, nära dubbelt så stor volym som de större småbolagen med 10-49 anställda samma år. (SCB)

Krisåren 2008-2009 slog hårt på mikrobolagen som förlorade drygt en tredjedel av sin exportvolym på tillväxtmarknader. Därefter har det skett en återhämtning som kom av sig något 2011, men som hittills i år är positiv. 

- Det är glädjande att se att de riktigt små exportbolagen visar framfötterna igen, säger Gert Eriksson.

- Samtidigt anar vi en frustration bland mikrobolagen där drygt sju av tio anser att det finns hinder för exporten till tillväxtmarknader som upplevs svåröverstigliga.

- Kreditrisker och byråkrati i tillväxtländer är ett återkommande gissel, visar vår undersökning. Det är naturligtvis illa eftersom det finns stöd att få i form av garantier för exportkrediter och som vi vill att fler ska dra nytta av, säger Gert Eriksson.

 

Om undersökningen

EKN har för tredje året i rad undersökt småbolags export till tillväxtmarknader och i år tittat närmare på mikrobolagen: 0-9 anställda med en exportomsättning över 1 milj. SEK/år. Totalt har 211 intervjuer genomförts av vd:ar och nyckelpersoner inom denna företagsgrupp. Undersökningen har genomförts av Great Consulting Group.


PDF Pressmeddelande

Kontaktpersoner

Beatrice Arnesson
kommunikationschef
08-7880036

Gert Eriksson
affärsområdeschef små- och medelstoraföretag
08-7880055

http://www.ekn.se/