2012-06-20 Nyhet

Mongoliet växer snabbast i världen

Johan Fredriksson, landanalytiker på EKN, har nyligen besökt Mongoliet. Det är ett av världens mest snabbväxande länder med en tillväxt på drygt 17 procent under 2011. Det ökade intresset för att utvinna landets omfattande råvarutillgångar är en orsak.

Mongoliets yta är tre och en halv gånger så stor som Sverige, men invånartalet desto lägre - tre miljoner. Landet ligger insprängt mellan Kina och Ryssland och båda dessa stormakter har haft starka grepp om landet genom historien. Det politiska klimatet har förbättrats sedan Sovjettiden och Mongoliet, som har flera demokratiska val bakom sig, står inför ett nytt parlamentsval i sommar.

Landets utveckling är starkt förknippat med utvecklingen i den stora grannen, Kina.

- Mongoliet har på några år gått om Australien som Kinas största leverantör av kol. Varje dag går karavaner med lastbilar med kol till Kina, genom en öken utan vägar, säger Johan Fredriksson.

En av landets stora utmaningar är infrastrukturen. Järnväg, vägar och energiförsörjning behöver byggas ut för att Mongoliet fullt ut ska kunna utnyttja den industriella potentialen i sina naturtillgångar.

- Förutom rikliga tillgångar på kol, koppar, guld och järn  finns förutsättningar för att det även kan finnas olja i landet.

På kort sikt behöver Mongoliet undvika en överhettning i ekonomin då offentliga utgifter, liksom bankutlåningen ökat kraftigt de senaste åren.

Under sitt besök träffade Johan Fredriksson svenska exportörer som är på plats i Mongoliet.

- Merparten av svenska exportörers försäljning sker genom förskottsbetalning i dag, säger han.

Men en framtid med flera lokala köpare kan öppna för ökad efterfrågan på garantier.

- En utmaning för EKN och våra partners är den alltjämt outvecklade kreditmiljön, i form av möjligheter att ta säkerhet i utrustning och tillgång på finansiell information om de mongoliska köparna.

- En annan utmaning är den begränsade kapaciteten i det lokala banksystemet. Det expanderar visserligen mycket snabbt, men bankerna är mycket små.

EKN:s engagemang på Mongoliet har ökat betydligt det senaste året och är i dag 260 miljoner kronor. EKN har placerat Mongoliet i landriskklass 5.


Läs även

Kontaktpersoner

Johan Fredriksson
landanalytiker
08-788 00 00

http://www.ekn.se/