2012-06-29 Nyhet

OECD uppdaterar regelverk för hållbar export

Statliga exportkreditinstitut inom OECD ska tillämpa nya regler avseende granskning av mänskliga rättigheter samt miljö- och klimatpåverkan inför beslut om exportstöd.

- EKN har tagit en aktiv roll för att skärpa kraven och vi välkomnar  det nya regelverket som innefattar fler sociala frågor och mänskliga rättigheter, säger Karl-Oskar Olming, CSR-ansvarig på EKN.

OECD:s regelverk ”Common Approaches” omfattar projektrisker överstigande cirka 100 miljoner kronor och över två års kredittid. EKN har valt att även tillämpa principerna på affärer där vi bedömer att det kan finnas miljörisker eller sociala risker.

- Vi har sedan tidigare infört ett arbetssätt i enlighet med det nya regelverket och när nu villkoren ska följas av alla OECD-länder så stärks konkurrenskraften för svensk export, säger Karl-Oskar Olming.  Vår erfarenhet är att många svenska företag ligger i framkant när det gäller miljö och sociala frågor.

Det uppdaterade regelverket ställer tuffare villkor på hanteringen av mänskliga rättigheter och på utsläpp som påverkar klimatet.

För att stimulera export och investeringar i förnyelsebar energi och klimatvänliga projekt har OECD också beslutat att utvidga antalet sektorer som kan erbjudas förbättrade kreditvillkor – längre återbetalningstid (15–18 år). Det handlar dels om sektorer som bidrar till att minska utsläpp av växthusgaser (GHG) och dels sådana som bidrar till en effektivare energianvändning.  


PDF Press Release

Kontaktpersoner

Beatrice Arnesson
kommunikationschef
08-7880036

http://www.ekn.se/