2012-08-20 Nyhet

Offentligt EU-förslag om kortfristiga exportkreditförsäkringar

EKN vill uppmärksamma kunder och intressenter på EU:s förslag till nya regler för statliga exportkreditförsäkringar med risktider under två år.

Förslaget presenteras på EU:s hemsida. EU-kommissionen välkomnar kommentarer och synpunkter från intresserade parter senast den 21 september 2012.

Syftet med EU:s  regler för statliga, kortfristiga exportkreditförsäkringar är att förhindra konkurrens mellan statliga institut och privata försäkringsbolag.

Reglerna håller på att ses över och nu pågår ett offentligt samråd i regi av EU-kommissionens generaldirektorat för konkurrens.

Nedan finns en länk till samrådet där det också finns möjlighet att skicka in kommentarer till kommissionen.

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_short_term_export_credit/index_en.html


Kontaktpersoner

Margaretha Bergman
biträdande affärsområdeschef
08-7880020

Saila Turunen
internationella relationer
08-7880099

http://www.ekn.se/