2012-05-10 Pressmeddelande

Oförändrat stor efterfrågan på EKN:s tjänster

EKN:s garantigivning uppgick till 10 miljarder kronor för det första kvartalet och var i nivå med samma period föregående år.

Tillväxten i världsekonomin sker främst i länder som utgör typiska EKN-marknader. Det utgör en av förklaringarna till att efterfrågan på EKN:s garantier ligger på en fortsatt hög nivå. Företagens ökade riskmedvetenhet och en ökad kännedom om EKN utgör andra förklaringar. Turbulensen på de finansiella marknaderna avtar, men bidrar fortfarande till att EKN-garantier i stor utsträckning efterfrågas för affärer på både tillväxtmarknader och utvecklade marknader.

- Från år 2007 till år 2009 mer än fördubblade EKN sin verksamhet och den ligger kvar på denna höga nivå, kommenterar generaldirektör Karin Apelman

Periodens resultat uppgick till 264 miljoner kronor. EKN hade vid utgången av första kvartalet 2012 en fortsatt stark finansiell ställning och kapacitet att garantera ytterligare affärer i partnerskap med de svenska exportörerna.


PDF Pressmeddelande

Kontaktpersoner

Beatrice Arnesson
kommunikationschef
08-7880036, 070-52 52 350

http://www.ekn.se/