2012-08-24 Nyhet

Ökad efterfrågan på EKN:s garantier

Under första halvåret ökade EKN:s offertvolym 27 procent, motsvarande 7,5 miljarder kronor. Garantivolymen är fortsatt hög. EKN:s garantier efterfrågas både för exportaffärer till tillväxtländer och länder inom OECD.

De tio största offerterna lämnades för affärer på mellan en och sex miljarder kronor till Indien, Saudiarabien, Uzbekistan, Kanada, Italien och USA. Telekomaffärer och affärer inom kraftsektorn dominerar.

-Svensk export ökar till länder, som för några år sedan betraktades som svåra, avlägsna och osäkra. Under första halvåret har EKN garanterat exportaffärer till över hundra länder, säger generaldirektör Karin Apelman.

Av periodens offerter är 300 stycken för små och medelstora företag. Offerterna för de små och medelstora företagens största affärer gällde export till Tanzania, Ryssland, Pakistan, Egypten, Saudiarabien, Tyskland och Sydkorea.

Världsekonomin fortsätter att växa men i Eurozonen förväntas negativ tillväxt. Möjligheten till en återhämtning ligger sannolikt ett par år framåt. Den svaga euron i förhållande till den svenska kronan är ett orosmoment för de svenska exporterande företagen.

-I orostider är EKN en viktig partner för att möjliggöra exportaffärer. Både exportföretag och banker efterfrågar en riskpartner för att upprätthålla volymer och skapa tillväxt, säger generaldirektör Karin Apelman.


PDF Delårsrapport och pressmeddelande

Kontaktpersoner

Beatrice Arnesson
kommunikationschef
08-7880036

http://www.ekn.se/