2012-05-28 Nyhet

Tillväxt i Afrika söder om Sahara

- Många afrikanska länder efterfrågar produkter och tjänster som svenska företag framgångsrikt exporterar. Men det är också riskfyllda marknader och EKN:s garantier är ofta avgörande för att affärerna ska bli av, säger Rebecka Lundgren, landanalytiker på EKN.

- Angola, Ghana, Nigeria och Rwanda är exempel på länder som har bidragit till den mer positiva syn som nu finns på utvecklingen i Afrika söder om Sahara, säger Rebecka Lundgren.

EKN försäkrar 20-25 procent av svensk export till regionen.

Under 2011 uppgraderade EKN Ghana, Kap Verde och Kongo Brazzaville till landklasser med lägre betalningsrisk och i början av året öppnade EKN för att garantera exportaffärer till Elfenbenskusten.

- Förutsättningarna för länder i regionen är naturligtvis olika, men generellt drivs den positiva utvecklingen i Afrika söder om Sahara av omfattande naturtillgångar och höga råvarupriser, aktivt reformarbete och en växande medelklass som bidragit till att köpkraften ökar, säger Rebecka Lundgren.

Men det finns också flera faktorer som kan påverka utvecklingen negativt - till exempel en hög inflation i enskilda länder som kan slå hårt mot såväl befolkning som företag.

Jämfört med för 20 år sedan har länder i Afrika söder om Sahara en mer diversifierad exportmarknad. Exporten till BRIC (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) har ökat från en till 20 procent och den andel som går till Eurozonen har under samma period halverats till cirka 20 procent. Ändå kan utvecklingen i regionen påverkas negativt av lågkonjunkturen i Europa, då en stor del av efterfrågan på afrikansk export kommer därifrån.

- Vi ser också konflikter på vissa håll  - exempelvis mellan Sudan och Sydsudan där fördelning av oljeintäkter och landgränser är ifrågasatta, säger Rebecka Lundgren.

Nyligen stängde EKN för garantigivning för affärer i Mali med anledning av den militärkupp som ägde rum i mars.

EKN har engagemang i 23 länder i Afrika söder om Sahara, vilket speglar garantitagarnas affärer i regionen.

- Vår erfarenhet är att det är en stor konkurrensfördel för exportörer att ta med en finansieringslösning i sitt erbjudande till afrikanska köpare, säger Rebecka Lundgren.


Kontaktpersoner

Rebecka Lundgren
landanalytiker

http://www.ekn.se/