2012-06-28 Nyhet

Småbolag ser ljust på tillväxtmarknader kommande året

Över hälften av småbolagen som exporterar till tillväxtmarknader är positiva till att utveckla sin export ytterligare till dessa marknader.

- Småbolagens export till tillväxtmarknader blir allt viktigare och har på fem år ökat mer än 50 procent medan exporten till utvecklade länder backat tre procent, säger Gert Eriksson, affärsområdeschef på EKN.

För tredje året i rad har EKN undersökt småbolagens export till tillväxtmarknader och de utmaningar som entreprenörerna stöter på i samband med det.  Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 360 exportföretag (vd:ar och nyckelpersoner) med 10-49 anställda och en årlig exportvolym på över en miljon kronor.

Bland de småföretag som i dag exporterar till tillväxtmarknaderna anger nästan en tredjedel att det kommer att bli lättare att exportera till dessa marknader det kommande året.

 - Det är glädjande att de som har erfarenhet av tillväxtmarknaderna i så stor utsträckning ser positivt på utvecklingen framöver, säger Gert Eriksson.

Endast sex procent tror att det blir en svårare exportsituation och i det sammanhanget nämns att den starka svenska kronan gör att svenska produkter blir dyrare.

Det är ett konstant antal småföretag (cirka 3 370 företag) som framgångsrikt driver exportvolymen till dessa marknader. Under 2011 ökade dessa småföretags totala export till tillväxtmarknader med drygt 20 procent. (Statistik från SCB)

 - Vi hoppas att fler tar vara på tillväxtmöjligheterna och upptäcker att de med EKN:s stöd kan växa ännu mer, säger Gert Eriksson.

 Bland tillväxtmarknaderna är det är främst Kina, Ryssland och övriga Asien samt Sydamerika som småbolagens export går till. Intresset för dessa marknader håller i sig men i år är det övriga Asien som toppar intresset, i fjol var det Indien.

 - Intresset för övriga Asien har mer än fördubblats jämfört med föregående år och på sikt kommer vi förmodligen att se ett ökat intresse för Afrika som utvecklats stark de senaste åren, säger Gert Eriksson.

På frågan om vilka hinder som är svårast för export till tillväxtmarknader uppger de som har erfarenhet av sådan export kredit- och betalningsrisker, byråkrati och särskilda regler.

- Många företag är inte beredda på att ta betalningsrisker i samband med export till tillväxtmarknader, utan kräver förskottsbetalning. Men krediter är viktiga för att få fart på försäljningen, säger Gert Eriksson.

Tabeller presenteras i PDF-versionen av pressmeddelandet och undersökningen.

Tillväxtmarknader definieras som samtliga länder utanför EU, Norge och Schweiz, USA, Kanada, Japan, Australien och Nya Zeeland.

EKN är på plats i Almedalen och välkomnar media till seminariet; Varför inte Afrika? - om tillväxtmarknader, den 4 juli 2012 kl.14.30–16.00. Adressen är Mellangatan 9, Visby. Enklare Afrikanskinspirerad buffé serveras. Läs mer på ekn.se.


PDF Pressmeddelande och undersökning

Kontaktpersoner

Beatrice Arnesson
kommunikationschef
08-7880036

Gert Eriksson
Affärsområdeschef Små- och medelstoraföretag
08-788 00 00

http://www.ekn.se/