2013-11-19 Nyhet

EKN på ordförandepost inom Bernunionen

Vid branschföreningen Bernunionens årsstämma den 7-10 oktober 2013 utsågs EKN:s generaldirektör Karin Apelman till ordförande för kommittén för exportkreditförsäkringar på medellång och lång sikt. Jing Fenglei från Sinosure, EKN:s motsvarighet i Kina, utsågs samtidigt till vice ordförande.

- Jag är glad för förtroendet och ser fram emot att leda samarbetet inom Bernunionens kommitté för medellånga och långa kredittider, säger Karin Apelman.

- Försäkring av export med långa kredittider är många gånger avgörande för att affärerna ska bli av. I detta sammanhang är samarbete mellan nationella exportkreditinstitut en nyckelfaktor.

Enligt Bernunionen uppgick värdet på världens samlade volymer för försäkringar av långfristiga exportkrediter till 626 miljarder US-dollar i slutet av första halvåret 2013. Det är i nivå med föregående år som var den högsta nivån någonsin.

Om Bernunionen

Bernunionen är en internationell branschorganisation för investerings- och kreditförsäkringsinstitut.Inklusive Bernunionens Pragklubb har branschorganisationen 78 medlemmar i över 60 länder.


Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/