2014-05-19 Pressmeddelande

EKN ingår återförsäkringsavtal med Polens exportkreditinstitut

Överenskommelsen befäster organisationernas avsikt att stärka exportfrämjandet för svenska och polska företag. Avtalet mellan EKN och det polska exportkreditinstitutet undertecknades i London i samband med Bernunionens årliga vårmöte den 7-9 maj 2014.

– Avtalet stärker vårt gemensamma uppdrag att främja det svenska respektive det polska näringslivets internationalisering, säger Karin Apelman, EKN:s generaldirektör.

Internationella samarbeten mellan exportkreditinstitut, banker och exportörer är viktigt för att stärka den globala handeln. Samarbetet mellan nationella exportkreditinstitut medverkar till sunda och hållbara transaktioner.


Läs mer

Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/