2014-11-13 Nyhet

Filippinerna - Reformpolitik stärker ekonomin

Med en tillväxt kring drygt sex procent har Filippinerna seglat upp som en av de mer snabbväxande ekonomierna i regionen. Detta är i linje med den positiva trend som ekonomin uppvisat under flera år och bygger delvis på framgångsrika reformer under president Aquino.

– Framstegen återspeglas i tillväxttrenden, men också i en rad internationella index som mäter konkurrenskraft och affärsklimat där landet gradvis har klättrat i ranking under flera år, säger Johan Fredriksson, landanalytiker på EKN.

President Aquino får inte ställa upp i nästa val 2016. Det medför en viss osäkerhet kring uthålligheten i reformprocessen.

– Vi menar att Aquinos reformpolitik har stärkt ekonomin och det bäddar för en gynnsam ekonomisk utveckling de närmaste åren. 

EKN har Filippinerna placerat i landriskklass 3 (av 7) sedan 2013 och garantiengagemanget uppgår till 1,6 miljarder kronor.


Läs mer

Nya landriskanalyser av Filippinerna och Indonesien
Landriskanalyser

Kontaktpersoner

Johan Fredriksson
landanalytiker
08-788 00 08

http://www.ekn.se/